0
מדריכים הצטרפו לשינוי !

איגוד מדריכי שיקום הוקם מתוך מטרה לשפר את ההתייחסות אלינו המדריכים  

קיים פער בין התייחסות המדינה והיזמים הפרטיים לעבודה כאל עבודה זמנית ושטחית כפי שבא

לידי ביטוי בשכר ובהדרכות, הניתנות או שאינן ניתנות למדריכים, לבין דרישות התפקיד בפועל.

מדריכי השיקום זוכים ליחס ושכר שעתי נמוך  אך מבצעים עבודתם מתוך מחויבות

אישית ובחירה, ולא מחוסר ברירה. ברור לכול, כי לא ניתן לבצע את התפקיד בצורה

אופטימלית ללא גב כלכלי והערכה מינימאלית, ועל כן קיימת שחיקה מהירה בקרב מדריכי השיקום.

על מנת שהמקצוע שלנו ילקח ברצינות מוטל עלינו כמדריכים לקחת אותו ברצינות מתוך ההבנה שמדריך

שיקום, מלבד היותו מקצוע עם שליחות, הוא מקצוע הדורש מעבר לטוב לב ואכפתיות גם השקעה של זמן,

ההתאגדות היא

הדרך היחידה ליישור קו מינימאלי, ולהכרה במדריך השיקום כמקצוע לכל דבר. זוהי גם הדרך היחידה לוודא

שהזכויות שיושגו על ידינו כעת לא יופרו בעתיד ולהבטיח את התפתחותו העתידית של המקצוע.

 לדעתנו, השגת הסכם שכר קיבוצי היא אינטרס המשותף לא רק לנו, אלא בראש ובראשונה למשתקמים,

שיזכו למדריכים מקצועיים יותר, למשפחות המשתקמים, שידעו שגורל יקיריהם בידיים טובות יותר, ולמדינה

אשר חרטה על דגלה שוויון הזדמנויות ומחויבות כלפי החלש, וחייבת להבין כי לשם כך עליה לטפח את אלו

המוכנים להרים את דגל העזרה והתרומה לזולת.

שלכם ,

הצוות המוביל את התאגדות